Photos Palmyra - Syria

Language :
frenitesderucnja

Arrival date Departure date

Photos Palmyra

main gate - Palmyra, Syria
Palmyra. A descent from Cleopatra, Zenobia imbues Palmyra with a wild romance. She was, it seems, a woman of exceptional ability and ambition. Wife of Odenathus, king of Palmyra - Palmyra, Syria
Palmira - Columnata en el templo de Bel - Palmyra, Syria
Palmyra - Palmyra, Syria
TADMOR (árabe)-PALMIRA (arameo). SIRIA. 2008. 20. Ruinas romanas. - Palmyra, Syria
baal temple - Palmyra, Syria
Tombs - Palmyra, Syria
Palmyra 07. - Palmyra, Syria
Palmira - Palmyra, Syria
Zona archeologica, Palmira - Siria (2002) - Palmyra, Syria
Vista del Templo de Bel y el oasis de Palmyra - Palmyra, Syria
goran ORIENT-ANZIENT - Palmyra, Syria
Palmyra - Palmyra, Syria
Palmira - Templo de Bél - Palmyra, Syria
Archaeological Site of Palmyra: Temple of Bel - Palmyra, Syria - Palmyra, Syria
Palmyra 08. - Palmyra, Syria
Palmyra 05. - Palmyra, Syria
090915-043 PALMIRA - Palmyra, Syria
Syria, Ancient Palmyra, Temple Complex of Bel, April 2009 - Palmyra, Syria
Palmyra - Syria - Palmyra, Syria
تدمر - معبد بل - Palmyra, Syria
Archaeological Site of Palmyra: Temple of Bel - Palmyra, Syria - Palmyra, Syria
Baal Temple - Palmyra, Syria
Camellos, despertando - Palmyra, Syria
Palmira - Palmyra, Syria
goran HRAMLJANJE - Palmyra, Syria
The 1st century Sanctuary of Bel, Palmyra. - Palmyra, Syria
Temple of Bel - Palmyra, Syria
palmyra - Palmyra, Syria
Resti dell'impero Romano - Palmyra, Syria
>